O društvu

Varnost in zdravje je bistveni element poslovne politike uspešnega podjetja

Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ni pomembno le za delavce, to je zmanjšanje bolečin in trpljenja zaradi slabega stanja varnosti pri delu, temveč kot tudi način zagotavljanja, da so podjetja uspešna in trajnostna ter da gospodarstva dolgoročno cvetijo. Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu poveča tudi zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšuje odsotnost z dela zaradi bolezni in poškodb povezanih z delom. Podjetje z velikim številom delovnih nezgod s poškodbami pri delu ter poklicnimi boleznimi ne more biti uspešno. Med dobrim delovnim okoljem in dobro učinkovitostjo podjetja obstaja povezava. Raziskave kažejo, da vlaganja v varnost in zdravje vodi k boljši učinkovitosti podjetij.  Obvladovanje tveganj je ključni element varnosti in zdravja pri delu. Prav tu pa imajo pri identificiranju tveganj za varnost in zdravje pri delu strokovni delavci varnosti pri delu in pooblaščeni zdravniki medicine dela ključno vlogo. S svojimi strokovnimi ugotovitvami svetujejo delodajalcem pri urejanju področja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih, ki zagotavlja varno in zdravo delo sleherni trenutek v vsej delovni dobi.    

Varnost in zdravje pri delu ni pridobitev modernega časa. Z razvojem tehnoloških procesov se je zahtevnost stroke povečevala. Nastajanje novih tveganj je za njihovo odpravo ali zmanjševanje zahtevalo nova znanja strokovnih delavcev za delo na tem področju. Le ta pa so v drugi polovici prejšnjega stoletja strokovni kolegi pridobivali na strokovnih posvetih.

Želja  in potreba po nenehnem izpopolnjevanju strokovnega znanja na področju varnosti pri delu ter prenosu dobre prakse je strokovne delavce na področju varnosti pri delu vodila k združevanju. Tako je v letu 1955 v Ljubljani nastalo prvo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana. V okviru tega društva je delovala tudi podružnica Kranj, ki je združevala strokovnjake za varnost pri delu s področja Gorenjske.

V letu 1987 pa so se strokovni delavci velikih podjetij na Gorenjskem odločili ustanoviti svoje društvo. V maju 1987 je bil v Kranju ustanovni občni zbor in Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske je pričelo z delovanjem.

V 30. letih uspešnega delovanja in vključevanja v Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije so člani s svojim aktivnim udejstvovanjem, povezovanjem, strokovnim izpopolnjevanjem zagotovo dali pomemben prispevek k izboljšanju delovnega okolja v gorenjskih podjetjih. Učinek strokovnega dela in s tem večja stopnja varnosti in zdravja pri delu pa bi bil zagotovo še večji, če bi predstavniki delodajalcev, razen nekaterih izjem, bolje prisluhnili stroki varnosti in zdravju pri delu, saj vlaganje v varnost in zdravje vodi k boljši učinkovitosti podjetij.

Nagrade in priznanja članom DVI Gorenjska

Leta 1987 je bil podpisan zvezni jugoslovanski družbeni dogovor o vodenju akcije »V službi varstva – v službi človeka

V akciji »V službi varnosti – v službi človeka« so se podeljevala naslednja priznanja:

1 .kip »Zlato sonce«,
2. plaketa »Zlato sonce« ,
3. medalja »Zlato sonce.


Medalja Zlato sonce

1987        Tone Kapus Sava Kranj

1988        Zoran Krejić – Železarna Jesenice

1988        Industrija bombažnih izdelkov Kranj


Plaketa Zlato sonce

1988        DO »Sava Kranj«, Industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov, Kranj

1988        dipl. stojni inž. in dipl. politolog Peter Polak, strokovni sodelavec v službi za kakovost DO »Iskra – Telematika«, Kranj

1989        ELAN Tovarna športnega orodja Begunje na Gorenjskem


Nagrade in priznanja Fundacije Avgusta Kuharja 

v obdobju 1999 do 2018 - člani DVI Gorenjska

Izjemni dosežek na področju VZD

1999      Peter Zupan - Iskraemeco

2000      Emil Nanut, Janez Fabijan, Janko Gorjanc – Sava Tires

2001      Milan Tomše - Helio

2002                 

2003         Janez Bogataj - Knauf Insulation  

2004        

2005       

2006 

2007 

2008        mag. Milan Srna       

2009        Gorazd Sušnik – Knauf Insulation  

2010        Cveto Bizjak - Mikrotop   

2011        

2012          

2013         

2014        Anton Razinger - UTA-VAR   

2015        Jože Prezl - Domel 

2016        

2017    

2018     Lidija Korat - IRSD 

2019        

Življenjsko delo na na področju VZD

1999     

2000     

2001     

2002                 

2003        

2004        

2005       

2006 

2007

2008              

2009       

2010        Florjan Zabret  

2011        

2012        Ludvik Soklič  

2013         

2014       

2015         

2016       

2017        

2018      

2019
2020     mag. Milan Srna

Priznanje

1999     Florjan Zabret

2000     Edvard Renko

2001     Ludvik Soklič

2002     Štefan Kalamar        

2003        Franc Pintar 

2004     Franc Pfajfar

2005     Cveto Bizjak 

2006     Maks Vrečko

2007        Damjan Blaznik       

2008        Gorazd Sušnik

2009        Anton Razinger  

2010        Bojan Zajc

2011        Miha Pirc      

2012        Franc Sterle     

2013        Erik Stritih   

2014        Gregor Gartner   

2015        Martina Bončina   

2016        mag. Igor Ivanovski        

2017        Adis Medić   

2018     Nikolina Vidović 

2019     David Preša
2020     Marjan Jesenko
2022     Bernarda Potočnik

Nacionalna priznanja z dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu v Gorenjski regiji

Priznanje na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2006

  • TCG UNITECH
  • Lth-ol d.o.o.
  • Škofja Loka

Priznanje na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2007

  • SAVATECH d. o. o. Kranj  skupaj s  SAVA MEDICAL IN STORITVE d.o.o. Kranj


Priznanje na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2008

  • ZDRAVILIŠČE RADENCI, d.o.o., skupaj  SAVA MEDICAL IN STORITVE, d.o.o.


Priznanje na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2010

  • OTIS LIFT, d.o.o.; Trzin

Evropski nagradi za dobro prakso na področju varnosti in zdravje pri delu v Gorenjski regiji

Evropsko nagrado za leto 2007

je prejel primer dobre prakse »Zmanjšanje tveganj za kostno-mišična obolenja«, ki ga je razvil Savatech in Sava Medical in storitve

Evropsko nagrado za leto 2009

je prejel primer dobre prakse »Zdrav, zadovoljen in motiviran sodelavec – najpomembnejša vrednota podjetja«, ki ga je razvilo Zdravilišče Radenci in Sava Medical in storitve;

 

Kronologija društva