SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE SODELAVCEV

Varnost in zdravje je bistveni element poslovne politike uspešnega podjetja

Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ni pomembno le za delavce, to je zmanjšanje bolečin in trpljenja zaradi slabega stanja varnosti pri delu, temveč kot tudi način zagotavljanja, da so podjetja uspešna in trajnostna ter da gospodarstva dolgoročno cvetijo. Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu poveča tudi zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšuje odsotnost z dela zaradi bolezni in poškodb povezanih z delom.
 

Podjetje z velikim številom delovnih nezgod s poškodbami pri delu ter poklicnimi boleznimi ne more biti uspešno. Med dobrim delovnim okoljem in dobro učinkovitostjo podjetja obstaja povezava. Raziskave kažejo, da vlaganja v varnost in zdravje vodi k boljši učinkovitosti podjetij.  Obvladovanje tveganja je ključni element varnosti in zdravja pri delu. Prav tu pa imajo pri identificiranju tveganj za varnost in zdravje pri delu strokovni delavci varnosti pri delu in pooblaščeni zdravniki medicine dela ključno vlogo. S svojimi strokovnimi ugotovitvami svetujejo delodajalcem pri urejanju področja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih, ki zagotavlja varno in zdravo delo sleherni trenutek v vsej delovni dobi.    

Varnost in zdravje pri delu ni pridobitev modernega časa. Z razvojem tehnoloških procesov se je zahtevnost stroke povečevala. Nastajanje novih tveganj je za njihovo odpravo ali zmanjševanje zahtevalo nova znanja strokovnih delavcev za delo na tem področju. Le ta pa v drugi polovici prejšnjega stoletja strokovni kolegi pridobivali na strokovnih posvetih.

Želja  in potreba po nenehnem izpopolnjevanju strokovnega znanja na področju varnosti pri delu ter prenosu dobre prakse je strokovne delavce na področju varnosti pri delu vodila k združevanju. Tako je v letu 1955 v Ljubljani nastalo prvo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana. V okviru tega društva je delovala tudi podružnica Kranj, ki je združevala strokovnjake za varnost pri delu s področja Gorenjske.
V letu 1987 pa so se strokovni delavci velikih podjetij na Gorenjskem odločili ustanoviti svoje društvo. V maju 1987 je bil v Kranju ustanovni občni zbor in Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske je pričelo z delovanjem.

V  30. letih uspešnega delovanja in vključevanja v Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije so člani s svojim aktivnim udejstvovanjem, povezovanjem strokovnim izpopolnjevanjem zagotovo dali pomemben prispevek k izboljšanju delovnega okolja v gorenjskih podjetjih.

Učinek strokovnega dela in s tem večje stopnje varnosti pri delu pa bil zagotovo še večji, če bi predstavniki delodajalcev, razen nekaterih izjem, bolje prisluhnili stroki varnosti in zdravju pri delu, saj vlaganje v varnost in zdravje vodi, ki boljši učinkovitosti podjetij.