Aktivnosti/dogodki

Pomladanski posvet 2024

Uspešno smo izvedli Pomladanski posvet DVI Gorenjske v podjetju ELAN d.o.o., ki je potekal v četrtek, 16. maja 2024. 

Nekaj utrinkov je zajetih v slikah:


JESENSKI POSVET 2023

Lepo vabljeni na jesenski posvet DVI Gorenjske, ki bo v četrtek, 16. novembra, v konferenčni dvorani hotela Marinšek v Naklem.

V prilogi program in prijavnica na posvet 2023.


JESENSKI POSVET 2022

Jesenski posvet DVI Gorenjske, smo uspešno izvedli v četrtek 27. oktobra v konferenčni dvorani hotela Marinšek v Naklem.

Poleg stalnih tem s področja varnosti in zdravja pri delu, so bile na posvetu tudi teme iz ergonomskih načel​.


Pomladanski posvet 2022

Pomladanski posvet DVI Gorenjske, smo uspešno izvedli v četrtek 19. maja v konferenčni dvorani hotela Marinšek v Naklem.

Poleg stalnih tem s področja varnosti in zdravja pri delu, so bile na posvetu tudi teme iz področja varstva pred požarom​.


JESENSKI POSVET 2021

Jesenski posvet Društva varnostnih inženirjev Gorenjske je zopet potekal v konferenčni dvorani hotela Marinšek v Naklem in sicer v četrtek 2. decembra 2021.


Pomladanski posvet 2021

Pomladanski posvet DVI Gorenjske, smo uspešno izvedli v četrtek  27. maja v konferenčni dvorani hotela Marinšek v Naklem.

Poleg stalnih tem s področja varnosti in zdravja pri delu, so bile na posvetu tudi teme iz področja varstva pred požarom​.


JESENSKI POSVET 2020

Letošnji Pomladanski posvet je postal Jesenski zaradi dobro znanih težav z javnim zbiranjem ljudi.

Kljub temu smo ga uspešno izpeljali v torek, 22. septembra 2020, v konferenčni dvorani hotela Marinšek v Naklem.
Nekaj utrinkov ter izvlečke s predavanj najdete v nadaljevanju:

PREDNOVOLETNI POSVET 2019

Prednovoletni posvet Društva varnostnih inženirjev Gorenjske, smo izvedli v četrtek 5.12.2019 (na Miklavžev predvečer) v gostilni in restavraciji Avsenik v Begunjah na Gorenjskem.

Nekaj utrinkov ter izvlečke s predavanj najdete v nadaljevanju:


Strokovni posvet (ekskurzija) 2019

Strokovni posvet (ekskurzija) 2019, je potekala v petek 18. oktobra. Tokrat smo obiskali Dolenjsko, udeležilo se nas je 30 članov Društva varnostnih inženirjev Gorenjske.

Obiskali smo naslednja tri podjetja:

  • BELIMED - Grosuplje,
  • ELVEZ - Višnja Gora,
  • TPV - Velika Loka pri Trebnjem.

Pomladanski posvet 2019

Pomladanski posvet DVI Gorenjske, smo uspešno izvedli v torek 26. 03. 2019 v podjetju Lek v Ljubljani.

Poleg stalnih tem s področja varnosti in zdravja pri delu, so bile na posvetu tudi teme iz področja meritev kemičnih snovi in požarnega varstva​.

Opomba: ostala predavanja žal ni možno javno objaviti, zaradi zaupnosti podatkov.


Prednovoletni posvet 2018

Prednovoletni posvet smo uspešno izvedli v četrtek 6. decembra na Letališču Lesce.

Izbrane teme so bile aktualne in zanimive, predvsem širšem krogu stroke.


Strokovna ekskurzija 2018

Strokovno ekskurzijo 2018 smo imeli v petek 19. oktobra, tokrat smo bili v Goriških koncih. Udeležilo se nas je 26 članov Društva varnostnih inženirejv Gorenjske.

Obiskali smo tri proizvodna podjetja in sicer:

  • Mahle Electric Drives Bovec,
  • Soške elektrarne - HE Doblar,
  • ITW Apliance Componentes (bivši Metalflex Tolmin).

Delavnica 2018 - VIZUALNA ERGONOMIJA

Delavnico smo uspešno izvedli v četrtek 4. 10. 2018 od 12.00  do 15.00 ure v predavalnici 005 (v kleti) Fakultete za organizacijske vede Kidričeva cesta 55a, Kranj in nato smo si še ogledali podjejte ALCOM iz Kranja.

Program : od 12.00 do 14.00

Predavatelj: dr. Zvone Balantič, FOV Univerza Maribor

Vizualni procesi pri človeku.

Vizualno okolje, udobje in varnost.

Vizualna ergonomija.

Uporaba zaščitnih korekcijskih očal v vizualni ergonomiji.

Praktična izvedba ustrezne zaščite vida.

Predavatelj: Dejan Aljančič, ALCOM

Težave pri dosedanjih rešitvah zaščite vida pri uporabnikih z dioptrijo.

Rešitev z UVEX zaščitnimi dioptrijskimi očali.

Standardi, ki se upoštevajo pri zaščitnih očali.

od 14.00 do 15.30 Ogled proizvodnje očal v podjetju ALCOM v Kranju.

Zaključek delavnice je predviden ob 15.00 uri.


Pomladanski posvet 2018

Pomladanski posvet DVI Gorenjske je potekal v četrtek 29.3.2018 v podjetju HELIOS TBLUS na Količevem pri Domžalah.

Poleg stalnih tem s področja varnosti in zdravja pri delu, so bile na posvetu tudi teme iz področja osvetljenosti in požarnega varstva.


Simpozij ZDVIS in podelitev nagrad Fundacije Avgusta Kuharja

Vabljeni na dvodnevni simpozij "Varno in zdravo delo", katerega organizirata Zbornica VZD ter Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in bo letos potekal v Hotelu Golf Bled, 16. in 17. 11. 2017.

Pripravljene so aktualne teme iz področja varnosti in zdravja pri delu. Program, kot tudi informacije glede prijav in kotizacije so na voljo na spodnji povezavi.

Simpozij je organiziran v skladu s:

- Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 109/2011) – 12 kreditnih točk

- Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)

ter je namenjen strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Znotraj dogodka bo potekala tudi slovestnost ob predaji priznanj letošnjim nagrajencem Fundacije Avgusta Kuharja. Prijave na Simpozij se že zbirajo na e-naslovu zdvis@guest.arnes.si. Rezervacije hotelskih sob sprejemajo na info@hotelibled.com in sicer po znižani ceni na spodnjem obrazcu.

Vljudno vabljeni!


Strokovna ekskurzija 2017

Strokovno ekskurzijo za leto 2017, smo imeli v petek 20. oktobra. Udeležilo se nas je 26 članov Društva varnostnih inženirjev Gorenjske.
Ogledali smo si tri podjetja (s krajšim postankom v Žalcu) in sicer:
  • Steklarno Hrastnik,
  • SIP Šempeter,
  • *(Fontano piva),
  • Pivovarno Laško.

Pomladanski posvet 2017

 

Strokovni posvet o varnosti in zdravju pri delu "VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE TER DELO NA GRADBIŠČIH", ki je potekal dne 11. 05. 2017, v konferenčni dvorani SIJ ACRONI na Jesenicah.